ARVOT

Toimintamme ytimessä ovat hyvä palvelu ja erityisosaaminen. Pyrimme toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla niiden asettamien vaatimusten mukaisesti.

 
palvelu.jpg

PALVELU

Meille palvelu tarkoittaa:

  1. Asiakkaan tarpeiden mukaisten suunnitelmien tuottamista;

  2. Joustamista haastavissa tilanteissa; ja

  3. Lupausta siitä, että asiakas tietää, kenen kanssa tekee yhteistyötä.

erityisosaaminen.jpg

ERITYISOSAAMINEN

Meille erityisosaaminen tarkoittaa:

  1. Kehittymistä ja uusimpien teknologioiden tutkimista ja käyttämistä;

  2. Mahdollisimman korkeiden suunnittelupätevyyksien hankkimista; ja

  3. Keskittymistä ainoastaan rakenne- ja elementtisuunnitteluun, josta meillä on jo 30 vuoden kokemus.

 

FIDICin eettiset säännöt

Olemme sitoutuneet SKOL Ry:n jäsenenä FIDICin eettisiin sääntöihin. Nämä säännöt ovat seuraavat:

 
 

Yhteiskunnalliset ja ammatilliset velvollisuudet

1. Hyväksyä ammatillinen vastuu yhteiskunnalle
2. Etsiä toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja
3. Jatkuvasti ylläpitää konsulttialan arvostusta ja mainetta

Pätevyys

4. Ylläpitää ammattitaitoaan erityisesti teknologian kehityksen, lainsäädännön ja liikkeenjohdon aloilla sekä palvella tilaajia huolellisesti, ahkerasti ja parhaalla mahdollisella taidolla
5. Pidättyä tarjoamasta sellaisia palveluita, joihin ei omaa riittävää pätevyyttä

Rehellisyys

6. Toimia tilaajan laillisten tavoitteiden toteuttamiseksi sekä suorittaa toimeksiannot rehellisesti ja uskollisesti

Puolueettomuus

7. Olla puolueeton antamissaan neuvoissa, arvioinneissa ja tekemissään päätöksissä
8. Tiedottaa tilaajalle kaikista toimeksiannon suorittamisessa ilmenevistä ristiriidoista
9. Olla tarjoamatta ja kieltäytyä vastaanottamasta palkkiota, joka
a) vaikuttaa konsultin valintaprosessiin tai
b) vaikuttaa konsultin riippumattomaan toimintaan

Oikeudenmukaisuus

10. Edistää pätevyyden perusteella tapahtuvaa konsultin valintaperiaatetta
11. Olla vahingossa tai tahallaan häiritsemättä muiden osapuolten liiketoimintaa tai vahingoittamatta heidän mainettaan
12. Olla suoraan tai välillisesti pyrkimättä syrjäyttämään toista samaa toimeksiantoa suorittavaa konsulttia
13. Olla ottamatta toiselle konsultille annettua toimeksiantoa ilman yhteydenottoa kyseiseen konsulttiin ja ennen tilaajan päätöstä ja ilmoitusta toimeksiannon siirtämisestä
14. Tarkastaessaan toisten työsuorituksia suorittaa tehtävänsä ammattitaitoisesti ja oikeudenmukaisesti
15. Toimia hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa näiden selvittäessä mahdollisia väärinkäytöksiä.

Hyväksytty 1993/1996